Rijopleiding VanLet

Rijopleidingen in Nuenen, Geldrop, Eindhoven, Helmond en Son en Breugel

Algemene Voorwaarden

 1. Rijles wordt gegeven door een bevoegde rij-instructeur die voldoet aan de bepalingen van de WRM (Wet Onderricht Motorrijtuigen).
 2. De leerling kan, tegen betaling, beschikken over de noodzakelijke leermiddelen, voor de rijopleiding.
 3. Rijles wordt gegeven in een, door het CBR, goedgekeurde lesauto/motor.
 4. Voor de lesauto, die wordt gebruikt, is een ongevallen/inzittenden verzekering afgesloten.
 5. Als de leerling te laat is voor de rijles, wordt de verloren tijd in mindering gebracht op de afgesproken rijles.
 6. Als het lesgeld niet op tijd is betaald, dan gaat de rijles niet door.
 7. Rijlessen betalen op factuur:
  1. Als er op factuur wordt betaald is er na verzending van de factuur een betalingstermijn van 5 dagen na dagtekening.
  2. Bij uitblijven van de betaling wordt er een herinnering gestuurd met een nieuwe betalingstermijn
  3. Bij het wederom in verzuim blijven van de betaling (betalingsachterstand) binnen de daarvoor gestelde termijn wordt er een aanmaning verstuurd met een administratief verhoging per factuur van € 7,50. .
  4. Mocht de betaling dan wederom niet door ons binnen de gestelde termijn worden ontvangen. Dan wordt deze vordering uithanden gegeven aan ons incasso bureau. Waarbij dan alle daaruit voortvloeiende kosten op de klant worden verhaald.
 8. Rijlessen kunnen, kosteloos, minimaal 24 uur voor aanvang van de rijles geannuleerd worden.
 9. Wordt de rijles geannuleerd binnen 24 uur voor aanvang van de rijles, dan worden de kosten van de rijles in rekening gebracht.
 10. In overleg met de leerling bepaalt de instructeur het moment van aanvraag voor het praktijkexamen (rijbewijs A/B).
 11. Bij ongeschiktheid van de leerling, heeft de rijschool het recht een examenaanvraag voor verzending te weigeren.
 12. Als de leerling te laat, niet op het examen verschijnt, of niet de vereiste geldige documenten kan laten zien, waardoor het examen niet door kan gaan, dan zijn de kosten voor aanvraag van een nieuw examen geheel voor rekening van de leerling.
 13. Als het examen geen doorgang kan vinden door toedoen van de rijschool dan zijn de kosten voor aanvraag van een nieuw praktijkexamen geheel voor rekening van de rijschool, inclusief 2 gratis rijlessen van 60 minuten.
 14. De rijschool is verantwoordelijk voor het verzenden van de aanvraag voor de tussentijdse toets en voor het praktijkexamen. De verzending hiervan geschiedt na volledige betaling.
 15. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat de aanvraag voor het theorie examen kan door de rijschool worden bemiddeld in overleg met de leerling.
 16. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het meebrengen van de noodzakelijke documenten voor het praktijkexamen en/of de tussentijdse toets.

 

Rijopleiding VanLet   |   Molvense erven 146   |   5672 HP Nuenen   |   Tel: 06-51339488   |   Rijopleiding@VanLetopleidingen.nl