Rijopleiding VanLet

Rijopleidingen in Nuenen, Geldrop, Eindhoven, Helmond en Son en Breugel

Periodieke herkeuring rijbewijs bij autisme vervalt

Nieuwsbericht | 22-08-2013

De standaard periodieke herkeuring voor het rijbewijs komt te vervallen voor mensen met
autisme spectrum stoornissen (ASS). Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur
en Milieu) neemt een advies daartoe over van de Gezondheidsraad. Het systeem
van medische keuringen voor het rijbewijs is al eerder sterk vereenvoudigd door
het afschaffen van de standaard herkeuring voor mensen met ADHD.

De keuring bij een eerste rijbewijsaanvraag blijft bestaan voor mensen met ASS. In
uitzonderlijke gevallen kan een onafhankelijk specialist het CBR nog wel
adviseren na drie of vijf jaar een herkeuring uit te voeren. De afschaffing van
de standaard herkeuring voor mensen met autisme heeft volgens de
Gezondheidsraad geen gevolgen voor de verkeersveiligheid, omdat het ziektebeeld
in de loop der tijd niet verergert. De minister bekijkt met het CBR of het
mogelijk is om de nieuwe werkwijze op 1 oktober 2013 in te laten gaan.

Minister Schultz streeft ernaar het systeem van medische keuringen voor het rijbewijs
minder complex te maken. De Gezondheidsraad heeft op haar verzoek een
permanente commissie voor rijgeschiktheid ingesteld die op structurele basis
advies uitbrengt. De commissie rijgeschiktheid adviseert ook over bijvoorbeeld
de herkeuringseis voor automobilisten met bewustzijnsstoornissen en de seniorenkeuring.

Bron: De Rijksoverheid. Voor Nederland (Brief Minister)

 

Geplaatst in Nieuws

Rijopleiding VanLet   |   Molvense erven 146   |   5672 HP Nuenen   |   Tel: 06-51339488   |   Rijopleiding@VanLetopleidingen.nl