Rijopleiding VanLet

Rijopleidingen in Nuenen, Geldrop, Eindhoven, Helmond en Son en Breugel

Examenkandidaten met ADHD, ADD of ASS vóór indienen Eigen verklaring naar specialist

 

In overleg met een groep keurend psychiaters wil het CBR de beoordeling van de rijgeschiktheid versnellen voor praktijkexamenkandidaten auto en motor met ADHD, ADD of ASS. Daarom is op 1 september een pilot gestart waarbij deze kandidaten al vóór het indienen van hun Eigen verklaring naar een keurend specialist kunnen gaan. Dit geldt alleen voor kandidaten die examen willen doen voor hun auto- of motorrijbewijs die nog nooit eerder een rijbewijskeuring hebben gehad. Zij kiezen de specialist voor hun keuring zelf uit een overzicht op www.cbr.nl. Kandidaten nemen hun ingevulde Eigen verklaring mee naar de afspraak. Na de keuring stuurt de specialist de Eigen verklaring tegelijk met zijn keuringsrapport op naar het CBR.

Rijtest
Dezelfde groep examenkandidaten moet voor het praktijkexamen nog een rijtest afleggen. Per 1 september start een pilot met een andere manier van uitnodigen voor de rijtest. Dit houdt in dat het CBR de kandidaat telefonisch benadert en uitleg geeft over de rijtest. Daarbij geven we ook advies over het moment waarop de rijtest het best kan worden afgelegd en het vervolgtraject.

Medewerking rijschool
Om de pilot voor praktijkexamenkandidaten met ADHD, ADD of ASS goed te laten verlopen, vragen wij uw medewerking als rijschool. Wijs deze kandidaten er zo vroeg mogelijk op dat zij met hun Eigen verklaring naar een keurend specialist gaan. Daarmee voorkomt u vertraging bij de examenaanvraag.

Beide pilots lopen tot maart 2015. Aan de hand van de bevindingen wordt gekeken naar een vervolg.

Bron: CBR-TOP

Geplaatst in Nieuws

Rijopleiding VanLet   |   Molvense erven 146   |   5672 HP Nuenen   |   Tel: 06-51339488   |   Rijopleiding@VanLetopleidingen.nl