Rijopleiding VanLet

Rijopleidingen in Nuenen, Geldrop, Eindhoven, Helmond en Son en Breugel

Periodieke herkeuring rijbewijs bij ADHD vervalt

 

Nieuwsbericht | 12-03-2013

Mensen met  ADHD hoeven zich niet langer standaard te laten herkeuren voor hun rijbewijs.
Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) neemt een advies daartoe
over van de Gezondheidsraad. Dit besluit past in de ambitie van de minister om
het systeem van medische keuringen voor het rijbewijs sterk te vereenvoudigen.

Minister  Schultz: “Mijn streven is dat we een snel, transparant en duidelijk systeem
hebben van medische keuringen bij het rijbewijs, waarbij we de burger niet
onnodig belasten en geen strengere eisen stellen dan nodig is voor de
verkeersveiligheid. Het vervallen van de herkeuring betekent voor mensen met
ADHD dat het verlengen van een rijbewijs minder ingewikkeld wordt en minder
geld kost.”

Uit het  advies van de Gezondheidsraad blijkt dat herkeuring niet standaard nodig is
voor automobilisten met ADHD. Volgens de Gezondheidsraad zijn uit onderzoek
geen aanwijzingen naar voren gekomen dat de aandoening in de loop der
jaren  in ernst toeneemt. Ook vermindert rijervaring het risico op
ongelukken.

De keuring bij een eerste rijbewijsaanvraag blijft wel bestaan. In uitzonderlijke gevallen
kan een onafhankelijk specialist het CBR nog wel adviseren na drie of vijf jaar
een herkeuring uit te voeren.

Samen met het CBR bekijkt de minister of de nieuwe werkwijze nog voor de zomer ingevoerd
kan worden. Momenteel loopt een experiment waarbij de periodieke herkeuring is
vervangen door een advies van de eigen specialist. De uitkomsten van dit
experiment worden meegenomen bij de nadere uitwerking van de nieuwe werkwijze.

In opdracht  van de minister heeft de Gezondheidsraad een permanente commissie voor
rijgeschiktheid ingesteld die op structurele basis advies uitbrengt. De
commissie rijgeschiktheid onderzoekt ook de herkeuringseis voor automobilisten
met andere aandoeningen, zoals autisme.

Bron: De Rijksoverheid. Voor Nederland (Brief Minister)

Geplaatst in Nieuws

Rijopleiding VanLet   |   Molvense erven 146   |   5672 HP Nuenen   |   Tel: 06-51339488   |   Rijopleiding@VanLetopleidingen.nl